"Närgånget" fotografier av Brutus Östling, Fotografins rum, Malmö museer. Utställningsform.

"Modebilder"/"Mode+rösten=Schrewelius", Fotografins rum, Malmö museer. Utställningsform.

"Schrewelius modeskisser", Malmö Tillskärarakademi. Utställningsform och montering.