Utställningsform Travellers

"Travellers"/"Eventuella anhöriga", Fotografins rum, Malmö museer. 

"Willös värld", skulpturutställning Malmö museer.

Utställningsform Sökord

"Sökord", utställning på Fotografins rum, Malmö museer.