Utställningsform Lee Miller's war

"Lee Miller's war", Fotografins rum, Malmö museer. 

Utställningsform Gif akt spulltingar

"Gif akt spulltingar",  Malmö museer.

"Från hangarfartyg till jättedjonk",  Malmö museer.

"Äkta - kärlek, politik, jobb", fotografier av Elisabeth Ohlson Wallin på Fotografins rum, Malmö museer.

"Vinter", fotografier av Lars Tunbjörk på Fotografins rum, Malmö museer.

"Zenit fotoutställning", Kommendanthuset. 

"Braiding", fotogalleri Format.

"Himmel över Klågerup", fotogalleri Format.