"Närgånget" fotografier av Brutus Östling, Fotografins rum, Malmö museer.

"Modebilder"/"Mode+rösten=Schrewelius", Fotografins rum, Malmö museer. 

"Schrewelius modeskisser", Malmö Tillskärarakademi.