layout Å Hedström

"Åke Hedström. Retrospektiv", Fotografins rum, Malmö museer.

butikslayout

Butiksinredning, Hipstore Malmö

Vikarierande projektledare till nya Båtlekrummet på Teknikens och sjöfartens hus, Malmö museer.

kundström Tidernas stad

Tillgänglighetsanalys av utställningen "Tidernas stad", Malmö museer. Kundströmsanalys, intervjuer och åtgärdsförslag.