Layout Kulturens entré

Butikskommunikation och butikslayout i museibutiken på Kulturen i Lund.

Emil Kulturen
Emil Kulturen

"Emil", Kulturen i Lund. Ljussättning.

Medicinhistoriska museet i Helsingborg. Ljussättning.

Staged fashion Kulturen

"PK", Kulturen i Lund. Ljussättning.

Staged fashion Kulturen

"Staged fashion", Kulturen i Lund. Ljussättning.